Αφιέρωμα στη μάνα

Εκτύπωση PDF

books_mana

Οι μάνες του Κώοτα Μπαλάφα είναι "συχνά γυναίκες χωρίς πρόσωπα, χωρίς ατομική ταυτότητα. Προβάλλουν μέοα από τις φωτογραφίες οαν μορφές-αγάλματα, που με το βλέμμα στηλωμένο φαίνονται να αιωρούνται οτο χρόνο και τη οιωπή, μέοα οε βαριές μνήμες, οδυνηρές απουσίες. Ηρωίδες ενός εντοπισμένου, κλειστού κοινωνικού χώρου, δεν βρίσκουν συνήθως τη λύτρωση, δεν γνωρίζουν τελικά την κάθαρση. Μοιάζουν να γεννήθηκαν φορώντας μαύρα.
Ηρακλής Παπαϊωάννου

Εκδοση: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ